mini.gif (5725 bytes)   

Stolpar       Timber-Mecano       Övriga produkter       Varuinformation       Kontakta oss       Hem

timbmec.jpg

Timber-Mecano

Timber-Mecano är ett byggsystem för rundstock. Systemet består av ett antal varmgalvaniserade ståldetaljer med vilka man på ett enkelt sätt kan bygga olika konstruktioner i rundsvarvad stock.

Mecanodetaljerna finns i två olika system, TM 01 och TM 02 för diametrarna 60, 80, 100 och 110 mm. Specialdetaljer och färdiga konstruktioner kan också levereras.

TM 01 är den enklare modellen av Timber-Mecano. Med detta system kan man bygga viltstängsel, grindar, hästhagar, bryggkonstruktioner, lekutrustning, älgtorn m.m.

TM 02 är avsedd för mer avancerade konstruktioner, där man utnyttjar den runda stockens hållfasthet maximalt. Med detta system bygger man broar, bärande fackverk, torn, master, båthus, monteringsbara hallar och hus, skärmtak m.m.