mini.gif (5725 bytes)   

Stolpar       Timber-Mecano       Övriga produkter       Varuinformation       Kontakta oss       Hem

Eldstäder

De timrade eldstäderna består av en galvaniserad låda för eldstaden. Höj- och sänkbar, galvaniserad grillgallerhållare. Timrad, impregnerad fura, diameter 150 millimeter. De kan även kompletteras med lösa sittbänkar.

Eldstad modell 1: Endast eldstad storlek 1,0 x 1,0 eller 1,0 x 0,7 meter.

Eldstad modell 2: Två stycken fasta sittbänkar. Storlek på eldstad 1,0 x 1,0 meter.